( ... položek )

BOHATEC s.r.o. - zemědělská, komunální, stavební, lesní a zahradní technika, traktory Zetor, Valtra

LOADING
http://www.bohatec.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/922460podklad_blik_zm.jpg
http://www.bohatec.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/713637PF_2024_f.Bohatec_blik.jpg
http://www.bohatec.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8396521664264677862AB_blik.jpg
1 2 3
Upozornění: Váš prohlížeč nepřijímá cookies. Pro uložení zboží do košíku a objednání zboží musíte cookies povolit.

Všeobecné obchodní podmínky pro provoz internetového obchodu na stránkách www.bohatec.cz
1.Obecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném v rámci stránek www.bohatec.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České Republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami, ty které neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel).
2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Dodavatel/Prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Prodávajícím je společnost BOHATEC s.r.o., se sídlem Vážany 25, 680 01 Boskovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 47426. Je plátcem DPH. DIČ prodávajícího je CZ26945347, IČ: 26945347.

Kupující/spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
3. Objednávka

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

Kupující potvrzuje závazně svou objednávku jejím odesláním v internetovém prohlížeči. Objednávku není potřeba potvrdit telefonicky nebo e-mailem. Potvrzené objednávky jsou závazné.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující může zrušit svoji objednávku do okamžiku jejího vyřízení. Může tak učinit nejlépe telefonicky na číslech (+420) 516 465 362 nebo (+420) 737 252 173. V případě rušení objednávky e-mailem na adrese obchod@bohatec.cz je třeba počítat se zpožděným stažením e-mailové pošty pracovníkem obchodu a tím vyřízením objednávky před samotným obdržením jejího zrušení. Doporučujeme uvádět číslo Vaší objednávky (pokud jej máte) a důvod stornování.

Pokud se kupující rozhodne zrušit objednávku po jejím vyřízení, je tak možné učinit podle bodu Odstoupení od kupní smlouvy.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží.

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky,...). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.
4. Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s §53(7) zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od dodání zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nikoli podnikatel - tady se smluvní vztahy řídí Obchodním zákoníkem). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

    Doručit zboží poštou nebo jiným způsobem na vlastní náklady (nikoli na dobírku!) na adresu provozovny prodávajícího.
    Doporučujeme, aby odstoupení od smlouvy bylo učiněno písemně a aby obsahovalo datum uzavření smlouvy (číslo faktury nebo prodejky). Zásilka by dále měla obsahovat číslo účtu kupujícího z důvodu vrácení peněz od prodávajícího.
    Zboží musí být nepoškozené a kompletní. Není vyloučeno navrácení v důsledku rozbalení, spotřebitel má možnost zboží vyzkoušet.

V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen prodávajícímu nebo se tak nestane nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, je odstoupení od smlouvy neplatné.

V případě platného odstoupení od smlouvy a vrácení poškozeného zboží může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci v rozsahu jeho poškození, za které odpovídá spotřebitel. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Proto spotřebiteli doporučujeme vrácené zboží pojistit pro případ jeho poškození při přepravě.

Spotřebitel má také možnost vzít své odstoupení od smlouvy zpět, pokud se tak s prodávajícím dohodne.

Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (§53(10) z.č. 40/1964). Finanční prostředky za vrácené zboží Vám zašleme převodem na Váš účet (případně dle dohody jiným způsobem) a to nejpozději do 20ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
5. Zboží

    1. Internetový obchod provozovaný společností BOHATEC s.r.o. nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo autorizovaného distributora pro ČR). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR.

6. Cena

    Cena zboží je vždy uvedena v internetovém obchodě a v e-mailu potvrzujícím objednávku zboží. V případě neuvedení ceny , Vám bude cena sdělena po Vašem dotazu telefonicky, e-mailem nebo jinou Vámi zvolenou cestou.
    Ceny nabízené v internetovém obchodě platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím internetového obchodu (na pobočce není možné tyto ceny nárokovat, pokud nebyla objednávka předem učiněná prostřednictvím internetového obchodu).
    Výjimečné situace: Pokud se z důvodu náhlé změny kurzu CZK vůči EUR nebo jiným devizám či neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnost dodání produktu, je dodavatel oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky (viz Storno objednávky ze strany prodávajícího).

7. Platební podmínky

Zboží je možno uhradit následujícími způsoby:

    V hotovosti při převzetí dobírky - hotovost přebírá od zákazníka přepravce (pošta, PPL, DHL,...).
    V hotovosti při osobním převzetí zboží - hotovost přebírá od zákazníka prodávající při osobním převzetí zboží kupujícím na pobočce prodávajícího.
    Předem pomocí bankovního převodu - zákazník uhradí zálohovou fakturu převodním příkazem a poté je zboží expedováno (možno u platby nad 1 000,- Kč).

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.Ceny jsou smluvní - dle Zákona o cenách. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
8. Dodací podmínky a způsob dodání zboží

Způsob dodání zboží

Kupujícímu je zboží dodáno následujícími způsoby:

    zásilka České pošty (Obchodní balík nebo obyčejný balík). Dodání probíhá dle podmínek České pošty a.s., v případě Obchodního balíku do druhého dne. V případě nezastižení adresáta je balík uložen na poště po dobu 7 kalendářních dní.
    přepravní společností DHL nebo PPL. Dodání je druhý den od odeslání (naložení) zboží. Dodávka je od 8 - 17 hodin. Řidič nemá povinnost informovat zákazníka předem. O termínu dodání jste uvědomění předem pracovníkem internetového obchodu e-mailem nebo telefonicky, je Vám sdělena cena dobírky (pokud byla Vámi zvolena) a datum dodávky.
    osobní odběr kupujícím. Zboží lze převzít osobně v provozovně prodávajícího na adrese BOHATEC s.r.o., Vážany 25, 680 01 Boskovice. V době od 7 - 15 hodin. Kupující je informován o tom , že má zboží připravené k osobnímu odběru.

Obsah dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (zboží poškozeno přepravou a pod.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám, prosíme, neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady např. poškození zboží při přepravě) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

V případě spotřebitele je ujednání v předchozím odstavci nutné chápat jako doporučení. Spotřebitel ovšem nedodržením výše uvedeného postupu a převzetím zásilky bez výhrad, dává najevo, že nedošlo k poškození zásilky z vnějšku a nelze tedy u dopravce ani dodavatele reklamovat poškození zásilky při přepravě.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
9. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí zákonem a reklamačním řádem prodávajícího.
10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.bohatec.cz v sekci internetového obchodu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, fax...) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Tyto VOP jsou platné od 12. 5. 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Internetový obchod

Kontakty

BOHATEC s.r.o.
Vážany 25, 680 01 Boskovice
Telefon: + 420 516 465 496
Email: info@bohatec.cz

sledujte nás na :  facebook  

Obchodní zástupci :
Mobil 1: + 420 739 035 785
E-mail : tbohatec@bohatec.cz  


Mobil 2: + 420 737 252 172
E-mail : bednar@bohatec.cz  


Servis, ND: + 420 737 252 173

E-mail : veverka@bohatec.cz 


FVE web zm3

loga - lišta zm

Hecht - images

Loga FLEXDOJ


čsob ikb