( ... položek )

BOHATEC s.r.o. - zemědělská, komunální, stavební, lesní a zahradní technika, traktory Zetor, Valtra

LOADING
http://www.bohatec.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/922460podklad_blik_zm.jpg
http://www.bohatec.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/713637PF_2024_f.Bohatec_blik.jpg
http://www.bohatec.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8396521664264677862AB_blik.jpg
1 2 3

FLEXOBAZÉNY

111

 

F4 F1

FLEXOBAZÉN je zásobník, který slouží ke skladování kejdy, digestátu či závlahové vody, což jsou kapaliny,s nimiž se běžně setkáváme v zemědělských provozech.

 

Výhradním importérem flexobazénu pro Slovensko a Českou republiku je společnost MERKANTA INTERNATIONAL spol. s.r.o. z Bratislavy, kterou jsme byli osloveni jako distributor pro Českou republiku.

 

Flexobazény vyráběné nizozemskou firmou jsou opravdu flexibilní.

 

Lze je vystavět s minimálními nároky na úpravu terénu, není třeba betonovat žádné základy. Navíc, pokud se uživatel rozhodne, může nádrž demontovat a převézt na jiné místo či ji prodat, jestliže již pro ni nemá využití.

 

Objem, konstrukce, sestavení ...

Flexobazény jsou výraběny v široké paletě objemů od 22 do 5 997 m3. Nádrže jsou stavebnicové konstrukce a díky tomu výstavba flexobazénu trvá většinou jen v řádu jednoho týdne.

Nejprve se upraví terén a vykope kruhový prostor o hloubce zhruba 70 cm. Rozměr kruhu jen o málo přesahuje rozměr montované nádrže a od této operace lze upustit, pokud se nádrž instaluje na asfaltový či betonový podklad.

1213

Na dno se dá vrtsva štěrku a písku a smontuje se opěrná konstrukce. Konstrukce je z ocelových trubek povrchově upravených žárovým zinkováním a svislé trubky jsou zatlučeny do podloží ( při montáži ne betonový podklad jsou použity speciální kotvy ). Z vnější strany konstukce jsou upevněny plastové desky. V místech, kde jsou desky vzájemně přeloženy přes sebe, jsou montážní otvory, do nichž se uchytí spojky, které mají na vnější straně očka. Přes očka jsou pak vedena ocelová lana, která konstrukci stabilizují z vnější strany.

345

Na dno je následně položena fólie, na níž jsou po obvodu uloženy drenážní trubky, zasypané v písku, směrem do středu je dno vyspádované a nachází se tam výpustný otvor s příslušným potrubím. Drenážní trubky jsou svedeny do malé jímky, která slouží jako kontrolní a v případě poškození krycí fólie upozorní na průsak.

6789

Vnitřek flexobazénu vyplňuje vrchní fólie, která zakrývá nejen dno, ale i boční stěny. V horní části je přehnuta přes hranu bazénu a z vnější strany upevněna ke konstrukci. Na bocích bazénu je fólie  podložena plstí, která rozkládá tlaky mezi fólií a konstrukcí a v zimě též nádrž chrání proti zamrzání.

 

Napouštění a vypouštění

 

Flexobazény mohou mít různé způsoby napouštění, a to horní či spodní, vypouštění je obvykle ve středu vyspádovaného dna, aby se přednostně nasával hustší sedimentovaný kal, který má v případě kejdy i digestátu nejvyšší hnojivou hodnotu. Spodní vyprazdňování omezuje též riziko zanášení dna nádrže.

Při vyprazdňování nádrže se nejčastěji využívá odvozních cisteren, které nasávají uskladněnou kapalinu. Po ukončení plnění cisterny stéká kejda, která zbyla v potrubí, do zásobníku, z něhož je při následném čerpání nejprve vysáta. Díky tomu nedochází při čerpání k úkapu kejdy či digestátu do okolního prostředí.

 

Řešení zápachu, či úniku dusíku ...

 

Pokud se v nádržích skladuje kejda či digestát, je třeba řešit zápach či únik dusíku ve formě amoniaku.

Řešení jsou dvě.

První spočívá ve fólii, která na hladině plave pomocí plováku a v několika místech má otvory pro únik plynů či zavedení míchadel.

10 11

Druhým řešením ( možným u nádrží do průměru 25 m ) je krycí plachta, jaká bývá na fermentorech bioplynových stanic. Plachta je zavěšena centrálně na stožáru a její okraje uchyceny po obvodu flexobazénu.

 

Míchací zařízení ...

 

Protože zejména skladovanou kejdu je třeba promíchávat, pamatuje výrobce i na to. Míchání je možné jak z horní strany, tak utěsněným otvorem z boční strany, pohon může být elektrický či od vývodového hřídele traktoru.

F3

 

V areálu i mimo něj ...

17 f5

V současné době je v rámci Evropy provozováno více něž 30 000 flexobazénu, z nichž nejstarší slouží již třicet let. Vyjma klasické instalace v areálu podniku či farmy mohou být instalovány též mimo areál, například na vhodném místě mezi hnojenými pozemky.

Flexobazén v takovémto případě slouží jako zásobník kejdy či digestátu, plní se v průběhu celého roku a v období vyvážení kejdy na pozemky je obsluhován jen aplikační cisternou, která jezdí v krátké vzdálenosti od nádrže s převahou jízd po poli, je proto přízpůsobená na tento druh provozu ( například snížený tlak vzduchu v pneumatikách ). Případně lze na pozemcích vedle nádrže využít i systém vlečené hadice, kdy po poli jezdí jen traktor s aplikátorem, tedy bez cisterny.

 

Velká stavebnice ...

 

Celá nádrž je dodána jako stavebnice, kdy podle požadovaného objemu přijede na kamiónu odpovídající konstrukce příslušný počet plastových desek, fólie se správným rozměrem i odpovídající počet úchytek a vyztužovacíh lan s adekvátní délkou.

Při správné montáži má flexobazén dostatečnou pevnost i životnost.

 

  

Fotodokumentace realizace první stavby flexobazénu v České republice ve společnosti ZS TERRIS Budětsko a.s. ...  Flexobazén typu 64/5, objem bazénu je 3 481 m3.

a

f

g

j

k

l

m

n

p

r

Modely 
Přidat nový model

Kontakty

BOHATEC s.r.o.
Vážany 25, 680 01 Boskovice
Telefon: + 420 516 465 496
Email: info@bohatec.cz

sledujte nás na :  facebook  

Obchodní zástupci :
Mobil 1: + 420 739 035 785
E-mail : tbohatec@bohatec.cz  


Mobil 2: + 420 737 252 172
E-mail : bednar@bohatec.cz  


Servis, ND: + 420 737 252 173

E-mail : veverka@bohatec.cz 


FVE web zm3

loga - lišta zm

Hecht - images

Loga FLEXDOJ


čsob ikb